WaterCross

Watercross on suljetulla vesialueella moottorikelkalla veden päällä ajettava kiihdytys-, ovaali- ja sprint kilpailu. Sitä ajetaan veden päällä joella, järvissä ja lammilla tai vastaavilla vesialueilla. Watercrossin ovaalissa ja sprintissä radalla on veden päälle rakennettu hyppyri. Kiihdytyksen, ovaalin ja sprintin radoilla ei ole pituuden ja leveyden määrämittoja. Lähtö- ja maalialueet ovat joko hiekkaa ja betonia tai vastaavaa.

WaterCrossia voi harrastaa lähes vakiokelkalla. Suurimmat muutokset, jotka ovat suositeltavia, ovat penkin poistaminen ja tuoreöljyjärjestelmän poistaminen sekä vetopyörästö-öljyn vaihtaminen kasviperäiseen öljyyn (rypsiöljy), niin että upotessaan kelkka ei valuta haitallisia aineita vesistöön. WaterCrossissa ajetaan useita luokkia ja avoimessa luokassa kelkoissa nähdään jopa ilokaasu –laitteita, joilla kelkasta saadaan huomattavasti enemmän tehoa. Usein myös kelkkojen jousitusta on muutettu ja raideväliä kavennettu ajo-ominaisuuksien parantamiseksi.

WaterCross kiihdytyksessä kiihdytetään kelkalla noin 100 m matka suoraan. Jos kiihdytys ajetaan yksi kilpailija kerrallaan, otetaan kellolla aika joka suoritukselle. Ajo voi tapahtua myös kaaviolla, jolloin kaksi tai useampi kelkka kiihdyttää samaan aikaan vierekkäin ja ensimmäisenä maaliviivalla ollut voittaa lähdön.

WaterCross Ovaalissa ajetaan poijuilla merkittyä ovaalin muotoista rataa. Ajo voi tapahtua joko yksin, jolloin kierrokselle otetaan aika, tai sitten kaaviolla, jolloin ajamassa on kaksi tai useampi kelkka yhtä aikaa. Kun useampi kelkka on yhtä aikaa radalla, aiheuttaa muiden kelkkojen aiheuttama aallokko lisähaasteen kilpailijoille. Ovaalissa on totuttu ajamaan käännöksiä vain vasemmalle.

WaterCross Sprint on uusin watercrossin muodoista. Sprint –rata on merkitty poijuilla, joissa sininen poiju kierretään niin, että poiju jää kelkan oikealle puolelle ajosuunnasta ja punainen poiju jää kelkan vasemmalle puolelle kelkan ajosuunnasta. Haasteena Sprint –radoilla on molempiin suuntiin kääntyvät käännökset sekä radalla oleva hyppyri. Sprinttiä voidaan myös ajaa yksi kilpailija kerrallaan, jolloin suoritukselle otetaan aika, tai sitten kaksi tai useampi kilpailija yhtä aikaa.

WaterCrossissa nähdään usein paljon kelkkojen uppoamisia. Kelkassa tulee olla kiinnitettynä poiju pitkän narun varaan, joka nousee pintaan kelkan upotessa. Kilpailun järjestäjällä on lautta, jolla uponneet kelkat nostetaan pohjasta. Kilpailijan upottaessa kelkkansa, tulee kilpailussa antaa tälle kilpailijalle 10 minuuttia aikaa kuivata kelkkansa ennen seuraavaa lähtöä.

 

CopyRight www.seriousriding.com

Lisätietoa lajista ja luokista

Suomen Moottoriliitto Ry

http://www.moottoriliitto.fi/lajit/moottorikelkkailu/